Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie,
zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. wiem, zamknij
wozki-pl.com - Wóżki widłowe oraz części do nich

About Us

Powrót do listy

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

05-04-2010

Author: Leszek Węgrzeniejewski

9 lutego tego roku, Zdrowie i Bezpieczeństwo Pracy (HSE), odpowienik polskiego BHP, zorganizowała konferencję na temat bezpieczeństwa, na którym zebrali poglądy i opinie ludzi z wszystkich sektorach brytyjskiej gospodarki. W jaki sposób podnosić świadomość i poprawić bezpieczeństwo ludzi pracujących w otoczeniu wózków widłowych. Niestety w polsce takie konferencje to rzadkość i raczej "boczny tor" wszelkiego rodzaju targów organizowanych w celu zwiększenia sprzedaży niż raczej poprawie bezpieczeństwa. Sprawdźmy jednak co nasi koledzy z UK ustalają na tego typu sympoziach.

Jednym z głównych powodów organizacji konferencji była nagląca potrzeba uświadomienia menedżerów i nadzorców jak prawidłowo sprawować nadzór, monitorować i zarządzać pracą operatorów wózków widłowych. W Wielkiej Brytanii od 1998 r. (w Polsce - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.), wprowadzono normy użytkowania sprzętu podnośnikowego (rozporządzenie PUWER). Norma ta ustanowiła wymóg prawny dla zarządcy lub nadzorcy odnośnie właściwego zarządzania personelem osobowym. 9 rozporządzenia stanowi:

"Każdy pracodawca zapewnia, że żaden z jego pracowników, którzy nadzorują lub zarządzać użytkowania sprzętu roboczego otrzymał odpowiednie przeszkolenie w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, w tym szkolenia w zakresie metod, które mogą być przyjęte podczas używania sprzętu roboczego, wszelkiego ryzyka, jakie wykorzystania może pociągać za sobą i środki ostrożności ".

Powyższy wymóg prawny nie oznacza, że menedżerowie i nadzorcy, musą być wykwalifikowanymi podmiotami, ale oznacza to, że powinni przynajmniej być w stanie rozpoznać złe (i dobrze) praktyk i podjęcie niezbędnych kroków, aby upewnić się, że miejsce pracy jest bezpieczne dla wszystkich.

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów pracodawców do osiągnięcia tego celu jest to aby ich menedżerowie i nadzorcy odbyli odpowieni kursu podwyższający ich świadomość w zakresie bezpieczeństwa. Taki kurs powinien nauczyć uczestników podstawowych ram prawnych, a także konkretnie jakie działania powinny być podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa.